i

Tietosuojaseloste

Olemme mielissämme yhtiötämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta. Whirlpool-konserni (määritellään jäljempänä) suhtautuu tietosuojaa koskeviin oikeuksiin erittäin vakavasti, ja olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaiden käyttökokemusta noudattamalla kaikkia sovellettavia tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.  Alla olevassa tietosuojaselosteessa kuvataan miten käsittelemme henkilötietojasi.

Edellä oleva huomioon ottaen Whirlpool Nordic OY, Suomen lain mukaan perustettu yhtiö, joka on osa Whirlpool-kornsernia ("Whirlpool-konserni") ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa PL 7190 - 00002 Helsinki ("Whirlpool", "me" tai "meitä"), antaa rekisterinpitäjänä henkilöille, mukaan lukien mutta ei rajoittuen käyttäjiin ("käyttäjät", "sinä" tai "sinua"), tällä verkkosivulla ("verkkosivu") tietoja henkilötietojen keräämisessä ja käsittelemisessä käytettävistä menetelmistä eurooppalaisen yleisen tietosuoja-asetuksen nro 679/2016 ("Asetus") ja kaikkien muiden sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

    

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

      

Keräämme (1) sinun vapaaehtoisesti meille antamiasi henkilötietoja, (2) verkkosivulla suorittamiasi toimintoja koskevia tietoja ja (3) tietoja, jotka saadaan tai kerätään muiden lähteiden kautta.

Me emme kerää sinuun liittyviä erityiskategorioihin kuuluvia henkilötietoja (esim. terveydelliset tai oikeudelliset tiedot).

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

MITEN KÄYTÄMME TIETOJASI

 

Käytämme henkilötietojasi pyydettyjen palvelujen tarjoamiseen, mukaan lukien mutta ei seuraavaan rajoittuen, sallien sinun selailla verkkosivua, vastata kysymyksiin ja olla vuorovaikutuksessa palvelujemme kanssa.

Vain suostumuksellasi voimme käsitellä henkilötietojasi lähettääksemme sinulle mukautettuja markkinointiviestejä, mukaan lukien meidän tai luotettujen kumppaniemme tarjoukset ja alennukset.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

MILLÄ PERUSTEELLA KÄYTÄMME TIETOJASI

 

Käytämme tietojasi, jotta voimme sallia sinun käyttää verkkosivua ja vastaavia palveluja.

Henkilötietojasi kerätään myös tarkoituksiin, joiden avulla voimme täyttää lain vaatimukset tai suojata Whirlpoolin oikeutettuja etuja.

Ilman tiettyjä tietoja emme voi tarjota sinulle palveluja tai antaa sinulle pääsyoikeutta verkkosivulle, tapauksesta riippuen.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

MITEN PITKÄÄN SÄILYTÄMME TIETOJASI

 

Käytämme henkilötietojasi sen välttämättömän ajanjakson, joka tarvitaan suunniteltujen tarkoitusten saavuttamiseen.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

MITÄ TEEMME TIETOJESI SUOJELEMISEKSI

 

Tietojesi turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää meille. Tätä varten olemme ottaneet käyttöön asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä menetelmiä, joiden tarkoituksena on turvata henkilötiedot hukkaan joutumiselta, varkaudelta ja luvattomalta käytöltä, julkistamiselta tai muuttamiselta.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

KENEN KANSSA JAAMME TIETOJASI

 

Saatamme jakaa tietojasi (1) palveluntarjoajien, (2) sidosyritystemme ja (3) viranomaisten kanssa, kun tämä on sallittua sovellettavien lakien mukaan.

Suostumuksellasi saatamme myös jakaa henkilötietojasi luotettujen kumppaniemme kanssa heidän markkinointitarkoituksiinsa.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

TIETOJESI SIIRTO ETAN ULKOPUOLELLE

 

Tietoja saatetaan siirtää kohteisiin jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Joka tapauksessa varmistamme aina, että Asetuksen mukaiset asianmukaiset ja sopivat turvatoimet otetaan käyttöön.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

OIKEUTESI

 

Sinulla on muun muassa oikeus käsitellä, täydentää, päivittää, lisätä ja poistaa henkilötietojasi.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

YHTEYDENOTTO

 

Voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen data_protection_emea@whirlpool.com. Saatamme muuttaa tai päivittää tietosuojaselostetta myös sovellettavien lakien vaatimusten täyttämiseksi.

   

1. KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN TYYPPI

Whirlpool käsittelee seuraaviin luokkiin kuuluvia tietoja: Voit ottaa yhteyttä käyttämällä yhteydenottolomaketta. Saatamme Whirlpool käsittelee seuraaviin kategorioihin kuuluvia tietoja: Voit ottaa yhteyttä käyttämällä yhteydenottolomaketta. Saatamme muuttaa tai päivittää tietosuojaselostetta myös sovellettavien lakien vaatimusten täyttämiseksi.

a.

 

Sinua koskevat tiedot

 

        

Whirlpool käsittelee sinua koskevia useista eri lähteistä kerättyjä tai saatuja henkilötietoja, mukaan lukien mutta ei seuraavaan rajoittuen, sinun suoraan antamasi henkilötiedot tilin avaamisen ja/tai ostetun tuotteen rekisteröinnin yhteydessä, tai kun olet pyytänyt lisätietoja, huoltoapua, tai ostanut Whirlpoolin tuotteita verkkokaupasta. Näitä tietoja ovat muun muassa nimi, sukunimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Kyseisiä tietoja käsitellään vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Whirlpoolia vaaditaan pitämään henkilötiedot anonyymeinä ja poistamaan kyseiset tiedot, kun henkilötietojen käsittelylle tunnistettavassa muodossa ei ole tarvetta.

b.

 

Selaustiedot

  

Verkkosivut keräävät käyttäjien henkilötietoja teknisistä ja toiminnallisista syistä. Kyseisiä tietoja ei kerätä käyttäjän tunnistamista varten, mutta ne saattavat aikaansaada tämän tunnistamisen, jos esimerkiksi tietoja verrataan kolmansien osapuolien hallussaan pitämiin muihin tietoihin. Kyseisiin tietoluokkiin sisältyvät käyttäjän tietokoneen IP-osoite ja verkkotunnus, pyydettyjen resurssien URI (Uniform Resource Identifier) -osoitteet, pyynnön ajankohta, pyynnön välitysmenetelmä palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimelta saadun vastauksen tilaan liittyvä numerokoodi ja muut parametrit, jotka liittyvät käyttäjän laitteen käyttämään käyttöjärjestelmään. Kyseisiä tietoja käytetään ainoastaan keräämään anonyymeja tilastotietoja verkkosivun käytöstä, sekä valvomaan sen kunnollista toimintaa, ja ne säilytetään rekisterien säilytystä koskevien vaatimusten mukaisesti. Kyseisiä tietoja saatetaan käyttää vastuun määrittämiseen mahdollisten verkkosivuun kohdistuvien tietoverkkorikosten tapauksessa. Saatamme myös kerätä henkilötietoja verkkosivultamme erilaisten evästeiden avulla. Saat lisätietoja evästeistä tutustumalla evästeitä koskevaan selosteeseen

    

2. KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Soveltuvin osin, käsittelemme keräämiämme tai saamiamme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

a.

  

jotta voit rekisteröityä verkkosivulle avaamalla henkilökohtaisen tilin, tai rekisteröidä tuotteen verkkosivulla, tai ostaa tuotteen verkkosivulta,

b.

 

jotta voit saattaa loppuun tuotteen oston verkossa ja jotta voimme tarjota lisäpalveluja (myynnin jälkeiset palvelut, petosten torjunta, palautusten hallinta),

c.

 

jotta voimme toimittaa tuotteet kotiin ja tarjota sinulle muita pyydettyjä palveluja,

d.

 

jotta voimme järjestää tuotteen korjauksen,

e.

 

jotta voimme hallita lähettämiäsi tiedusteluja, mukaan lukien valitusten ja interaktiivisen keskustelupalvelun kautta vastaanotettujen viestien käsittely,

f.

 

jotta voit siirtyä palkinto- ja kilpailuosioon,

g.

 

jotta voimme täyttää lakisääteiset määräykset ja asetusten vaatimukset sekä valvoa omia oikeuksiamme oikeudessa,

h.

 

suostumuksellasi, ja Whirlpoolin oikeutettua etua rajoittamatta, lähettämään sinulle mukautettuja tuotteisiin ja palveluihin liittyviä markkinointiviestejä sähköisesti (mukaan lukien sähköposti, tekstiviesti, multimediaviesti, yhteisöpalvelujen ilmoitukset, mobiilisovellukset),

i.

 

ellet kiellä (opt-out), ottamaan yhteyttä sinuun markkinointitarkoituksissa puhelimitse (ei-automaatilla) ja kirjeitse,

j.

 

lähettämään sinulle asiakaspalveluviestejä, jotka koskevat rekisteröimiäsi tuotteita tai tuotteita, joita kohtaan olet osoittanut kiinnostusta, ja suorittamaan asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia,

k.

 

suostumuksellasi jakamaan henkilötietojasi valitsemiemme luotettujen kumppanien kanssa mukautettua markkinointiviestintää varten, kuten määritetään alla olevassa luvussa 6, sekä

l.

 

suorittamaan toimintoja, joita tarvitaan liiketoimintojen tai niiden osien siirtoihin, ostoihin, sulautumisiin, jakautumisiin tai muihin muutoksiin ja kyseisten tapahtumien toteuttamiseen.

   


3. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

a.

  

Henkilötietojen antaminen luvun 2 kappaleiden a), b), c), d), e) ja f) kuvaamiin tarkoituksiin on välttämätöntä sitä tarkoitusta varten, jota varten tiedot annettiin tai jaettiin meille, seuraavat sisältäen mutta ei niihin rajoittuen: verkkosivulle rekisteröityminen, tuotteiden osto verkkosivulta ja niihin liittyvien erityispalvelujen käyttö, kuten myös osallistumien hintatarjouksiin tai kilpailuihin,

b.

 

Henkilötietojen antaminen tarkoituksiin, jotka kuvataan luvun 2 kappaleessa g) on pakollista, koska sitä vaaditaan sovellettavien lakien mukaan,

c.

 

Henkilötietojen antaminen tarkoituksiin, jotka kuvataan luvun 2 kappaleissa h) ja k) on vapaaehtoista. Ilman sinun suostumustasi Whirlpool, Whirlpool-konserniin kuuluvat yhtiöt ja/tai luotetut kumppanit eivät voi lähettää sinulle mukautettuja markkinointiviestejä automatisoiduilla keinoilla. Joka tapauksessa emme käyttäjän peruuttaessa suostumuksensa enää käsittele henkilötietoja tarkoituksiin, jotka kuvataan kappaleissa h) ja k) edellä. Olettamuksemme on, että markkinointiviestien vastaanottoa ja tietojen jakoa (mikäli soveltuu) koskevan suostumuksen on antanut rekisteröity henkilö, jonka henkilötiedot on annettu,

d.

 

Henkilötietojen antaminen tarkoituksiin, jotka kuvataan luvun 2 kappaleissa i), j) ja l) on välttämätöntä, jotta voidaan valvoa Whirlpoolin ja Whirlpool-konsernin oikeutettuja etuja ja jotka suhteutetaan asianmukaisesti sinun etujen kanssa.

Lisäksi voimme käyttää, sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, sähköisiä yhteystietojasi (sähköposti, puhelinnumero), jotka olemme keränneet tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä, vastaavia tuotteita tai palveluja koskevien mukautettujen markkinointiviestien lähettämiseen. Kyseisessä tapauksessa voit kieltäytyä kyseisestä sähköisten yhteystietojen käytöstä napsauttamalla “peruuta tilaus” -linkkiä sähköpostin tai tekstiviestin lopussa joka kerta, kun sinulle lähetetään mukautettu markkinointiviesti, tai tämän tietosuojaselosteen alla kuvatun luvun 9 mukaisesti.

   

4. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Whirlpool käsittelee tietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä edellä olevan luvun 2 mukaisten suunniteltujen käyttötarkoitusten saavuttamiseksi. Joka tapauksessa sovelletaan seuraavia säilytysaikoja:

a.

  

luvun 2 kappaleiden a), b) ja c), d), e) ja f) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään välttämätön ajanjakso, jotta voidaan vastata rekisteröityjen pyyntöihin sekä täyttää sovellettavien lakien ja määräysten vaatimukset,

b.

 

luvun 2 kappaleen g) mukaiseen tarkoitukseen kerättyjä tietoja säilytetään sovellettavien lakien määräysten mukainen pakollinen määräaika (esim. verotusta koskevat tarkoitukset),

c.

 

luvun 2 kappaleiden h) ja k) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään enimmäissäilytysaika, joka määritellään sovellettavan lain määräyksissä ja

d.

 

luvun 2 kappaleiden i), j) ja l) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään Whirlpoolin oikeutettujen etujen turvaamiseksi ehdottomasti välttämätön ajanjakso.

Muista, että tietojen säilytysjaksot saattavat vaihdella sovellettavien paikallisten lakien mukaan.

     

5. TIETOJENKÄSITTELYMENETELMÄT

Henkilötietoja käsitellään tietotekniikalla ja/tai paperimuodossa ja ne suojataan asianmukaisilla turvalaitteilla, jotka soveltuvat takamaan henkilötietojen salaisuuden ja turvallisuuden. Erityisesti Whirlpool käyttää asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä, henkilöstöä koskevia ja fyysisiä keinoja, jotka on suunniteltu suojaamaan säilytetyt henkilötiedot hukkaan joutumiselta, varkaudelta sekä luvattomalta käytöltä, julkistamiselta tai muutokselta.

           

6. TIETOJEN VÄLITTÄMINEN

Emme jaa henkilötietojasi luotetuille kumppaneillemme, kuten laajennetun takuun tarjoajille, jotka aikovat käyttää niitä suoramarkkinointia varten, ellemme ole erikseen ilmoittaneet asiasta sinulle, ja ellet sinä olet antanut nimenomaista suostumusta tähän.

    

Saatamme jakaa henkilötietoja seuraavien kanssa: 

a.

  

itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimivat Whirlpool-konsernin yhtiöt jotka sijaitsevat ETA-alueella ja ETA-alueen ulkopuolella,

b.

 

tarkasti valitsemamme kolmannet osapuolet jotka sijaitsevat ETA-alueelle ja ETA-alueen ulkopuolella, kuten puhelinpalveluyritykset, kuljetusyritykset, palveluntarjoajat tai tukipalveluja tarjoavat teknikot ja muut toimijat, jotka työskentelevät puolestamme tämän selosteen kuvaamiin tarkoituksiin, muut kolmannet osapuolet osana liiketoimia, kuten fuusio tai omaisuuden myynti.

Edellä kuvatuissa tapauksissa kyseisten yhtiöiden on noudatettava tietosuojaamme ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia, eivätkä ne saa käyttää meiltä saamiaan henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Mikäli tapahtuu siirto ETA-alueen ulkopuolelle, otamme käyttöön sopivat turvatoimet Asetuksen mukaisesti. Katso tarkemmat tiedot luvusta 7.

             

7. EU:N JA YHDYSVALTAIN VÄLINEN PRIVACY SHIELD SEKÄ SVEITSIN JA YHDYSVALTAIN VÄLINEN PRIVACY SHIELD

Whirlpool Corporation osallistuu EU:n ja Yhdysvaltain sekä Sveitsin ja Yhdysvaltain välisiin Privacy Shield -järjestelyihin ja se on sertifioinut vaatimustenmukaisuutensa näiden järjestelyjen kanssa. Whirlpool Corporation on sitoutunut alistamaan kaikki EU:n jäsenmaista ja Sveitsistä saadut henkilötiedot, noudattaen Privacy Shield -järjestelyjä, näiden järjestelyjen mukaisille periaatteille.  Jos haluat tietää enemmän Privacy Shield -järjestelyistä, tutustu Yhdysvaltain kauppa- ja teollisuusministeriön Privacy Shield -luetteloon.

Whirlpool Corporation on vastuussa vastaanottamiensa henkilötietojen käsittelystä Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti ja siten siirroista kolmannelle osapuolelle, joka toimii asiamiehenä sen lukuun.  Whirlpool Corporation täyttää Privacy Shieldin periaatteet kaikille henkilötietojen eteenpäin siirroille EU:sta ja Sveitsistä, mukaan lukien eteenpäin siirron vastuusäännökset.

Privacy Shield -järjestelyn mukaisten vastaanotettujen tai siirrettyjen henkilötietojen osalta Whirlpooliin sovelletaan Yhdysvaltain liittovaltion kauppakomission (U.S. Federal Trade Commission) lainvalvontavaltuuksia. 

Tietyissä tilanteissa Whirlpool-konsernia saatetaan vaatia paljastamaan henkilötiedot viranomaisten laillisten pyyntöjen perusteella, esimerkiksi kansallisen turvallisuuden tai lainvalvonnan tarpeiden vuoksi.

Jos sinulla on Privacy Shield -järjestelyyn liittyvä tietosuojaa tai tietojen käyttöä koskeva ratkaisematon ongelma, jota emme ole mielestäsi käsitelleet tyydyttävästi, voit ottaa yhteyttä Yhdysvalloissa olevaan kolmannen osapuolen riidanratkaisupalveluun (ilmainen) osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

Tietyissä olosuhteissa, jotka kuvataan tarkemmin Privacy Shield -verkkosivulla, voit olla oikeutettu saamaan sitovan välimiesmenettelyn, kun muut riidanratkaisumenettelyt on käytetty.

 

TRUSTe

 

8. ALLE 18-VUOTIAAT ALAIKÄISET

Verkkosivu ei rekisteröi alle 18-vuotiaita henkilöitä eikä Whirlpool tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä.

      

9. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Voit milloin tahansa ja ilman veloitusta pyytää, että seuraavia oikeuksia harjoitetaan ja/tai niitä sovelletaan:

a.

  

oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja menetelmistä,

b.

 

oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi (yleisesti tunnetaan “rekisteröidyn tiedonsaantipyyntö”). Tämän avulla voit saada kopion henkilötiedoistasi, joita säilytämme sinusta,

c.

 

oikeus pyytää säilyttämiemme henkilötietojesi päivitystä tai oikaisua. Tämän avulla voit korjata hallussamme olevat sinua koskevat epätäydelliset tai virheelliset tiedot vaikkakin meidän on vielä varmistettava uusien toimittamiesi tietojen oikeellisuus.

d.

 

oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Tämän avulla voit pyytää meitä hävittämään tai poistamaan henkilötietosi kohdista, joissa meillä ei ole mitään hyvää syytä jatkaa niiden käsittelyä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä hävittämään tai poistamaan henkilötietosi kohdista, joissa olet onnistuneesti harjoittanut oikeuttasi vastustaa tietojen käsittelyä tai joissa meitä vaaditaan poistamaan henkilötietosi paikallisten lakien vaatimusten täyttämiseksi. Huomaa kuitenkin, että emme ehkä aina kykene täyttämään poistamispyyntöäsi tiettyjen laista johtuvien syiden vuoksi ja tästä ilmoitetaan sinulle, mikäli soveltuu, pyynnön esitysajankohtana,

e.

 

oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämän kohdan avulla voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käsittelyn seuraavissa tilanteissa: (a) jos haluat meidän varmistavan tietojen oikeellisuuden, (b) jos tietojen käyttömme on laitonta, mutta et halua meidän poistavan niitä, (c) jos haluat meidän säilyttävän tietoja, vaikka emme enää tarvitse niitä, koska sinä tarvitset niitä oikeusvaateiden laadintaan, esittämiseen tai puolustamiseen tai (d) olet vastustanut tietojesi käyttöä, mutta meidän on tarkistettava onko meillä vahvemmat oikeutetut perusteet niiden käyttöön,

f.

 

oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä kokonaan tai osittain vedotessamme oikeutettuun etuun (tai kolmannen osapuolen vastaavaan), ja sinun tilanteessasi on jotakin erityistä, jonka vuoksi haluat vastustaa käsittelyä kyseisestä syystä ja sillä on vaikutusta sinun perusoikeuksiisi ja perusvapauksiisi. Joissakin tapauksissa saatamme osoittaa, että meillä on sellaisia pakottavia perusteltuja syitä käsitellä henkilötietojasi, jotka syrjäyttävät sinun oikeutesi ja vapautesi.

g.

 

suostumukseen perustuvissa henkilötietojen käsittelytapauksissa oikeus henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen peruuttamiseen vapaasti ja milloin tahansa, myös napsauttamalla peruuta tilaus -vaihtoehtoa markkinointiviestien lopussa,

h.

 

oikeus henkilötietojen siirrettävyyteen sinulle tai muulle toimijalle. Toimitamme sinulle tai valitsemallesi kolmannelle osapuolelle henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneluettavassa muodossa,

i.

 

oikeus ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen data_protection_emea@whirlpool.com, ja

j.

 

oikeus jättää kantelu toimivaltaiselle kansalliselle tietosuojavaltuutetulle tai oikeusviranomaiselle.

Jos haluat harjoittaa edellä lueteltuja oikeuksia tai sinulla on kysymyksiä henkilötiedoista, joita säilytämme sinusta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen data_protection_emea@whirlpool.com tai kirjoita meille osoitteeseen: Whirlpool Nordic OY, PL 7190 - 00002 Helsinki, Tietosuojatoimisto.

 

10. MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET

Tarkistamme tätä Tietosuojaselostetta jatkuvasti. Saatamme päivittää tätä Tietosuojaselostetta vastamaan muuttuneita tietosuojakäytäntöjämme. Jos teemme olennaisen muutoksen, ilmoitamme siitä sinulle päivittämällä tämän Tietosuojaselosteen ennen muutoksen voimaantulopäivää. Suosittelemme, että tarkastat säännöllisesti Tietosuojaselosteemme, jotta saat viimeisimmän tiedon tietosuojakäytänteistämme. Tämä Tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 29. tammikuuta 2019.

top

Oma toivelista

Sinun on kirjauduttava sisään, jotta voit käyttää toivelistaa.

Anna tili

Valitse uusi tuote

Valitse vertailuun

Vertaile tuotteita

Voit valita vertailuun vain kolme tuotetta. Poista yksi tuote, niin voit lisätä sen tilalle jonkin muun.